Jakie jest znaczenie imienia Yunus? Co oznacza delfin, co to znaczy?

Yunus to słowo pochodzenia arabskiego. To słowo; Ma różne znaczenia, które można rozpatrywać w kontekście religii, zoologii i astrologii. Kiedy jednak słyszy się tę powszechnie używaną nazwę, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest Hz. Yunus nadchodzi.

Co oznacza Dolphin?

Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w ogólnym słowniku tureckim Stowarzyszenia Języka Tureckiego, Yunus; Jest to zwierzę morskie, które może dorastać do 3 metrów długości, żyjąc w ciepłych i ciepłych morzach oraz w grupach. Jednak Yunus wyróżnia się nie tylko tym znaczeniem, ale także nazwą konstelacji.

Uważa się, że u samców o imieniu delfin występują pewne wspólne cechy. W związku z tym ludzie o imieniu Yunus; Wykazują cechy przywódcze i są bardzo intuicyjnie rozwinięte. Uczą się na swoich błędach i nie zaniedbują podejmowania środków ostrożności przed możliwymi zagrożeniami. Chociaż ich ambitny charakter zachęca ich do cięższej pracy, nigdy nie przestają marzyć. Widać nawet, że z powodu tych cech są opisywani jako śniący.

Czy w Koranie użyto imienia Yunus?

Imię Yunus pojawia się więcej niż raz w Koranie, który jest źródłem religii islamu. W tym kontekście jednym z proroków, którego imię jest wymienione w Koranie, jest Hz. To jest Yunus. Niektóre z rozdziałów, w których wspomina się imię Proroka Jonasza, można wymienić w następujący sposób: Sura Yunus, Sura An-Nisa, Sura An'am, Sura Saffat.

Hz. Yunus jest opisany w długi i szczegółowy sposób w Sura Yunus w Koranie. Tutaj jest powiedziane, że Prorok Yunus mieszkał przez jakiś czas w brzuchu ryby i że został ocalony modląc się do Allaha.