Przykład formularza raportu rodzinnego 2020 (format Excel i Word)

Formularz raportu rodzinnego jest niezbędny, aby wykonać te procedury w zdrowy sposób.

Przykładowy formularz raportu rodzinnego 2020 (w formacie Excel i Word)

Nr identyfikacyjny TR: Nr ubezpieczenia społecznego:

Pozycja:

Imię:

Nazwisko:

Współmałżonek na minimum egzystencji

Imię:

Nazwisko:

Stan pracy: pracujący / bezrobotny / dochód

Oświadczenie o dochodach / dochodach współmałżonka:

Liczba dzieci siedzących lub pod opieką podatnika w ramach minimalnego zasiłku na utrzymanie

Imię Nazwisko:

Numer identyfikacyjny TC:

Data urodzenia:

Imię matki:

Imię Ojca:

Alimenty na dziecko samodzielnie lub przysposobione:

Jeśli kontynuujesz studia wyższe;

Data rejestracji:

Nazwa szkoły:

Klasa:

Wyjaśnienie: